Article archive

BUỔI GẶP GỠ ANH GIUSE NGUYỄN HỮU NHÀN

28/05/2013 10:37
Nhân dịp anh Nhàn từ Canada về thăm quê hương VN, Tộc Trưởng tổ chức buổi họp mặt, gặp gỡ ngắn tại nhà anh Sâm, xứ Từ Đức lúc 9g30 ngày Thứ Tư 22/5/2013 Thành phần gồm Cha Tôma Lễ, anh Nguyễn Hưng Thịnh (Cậu Thính), Trần Minh Tân, Nguyễn văn Huyền, Nguyễn Minh Hưng, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Văn Tuệ,...