DANH SÁCH THÀNH VIÊN ATN HẢI NGOẠI

 

STT

   HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

      ĐỊA CHỈ

         E-MAIL   -       Phone

 

01

Phanxicô Trần Quang Thuận

 

1937

13323 Rosstown Drive, Sugarland, Texas 77478

thuanquangtran@yahoo.com

 

02

LMPhêrô Chu Quang Thành OP

 

Tuyên uý nhóm  ATN – Houston

Frchu@aol.com

 

03

Alphongse Hoàng Dương Kiểm

 

1936

2909 Barrington PL, Arlington, TX 76014

akhoang36@gmail.com

 

04

Antôn Ng. V. Quý

 

1939

934-104th Lane,NW, Coon-Rapids, Minnesota 55433

quynguyen4022@yahoo.com

 

05

FX.Trần Đình Trọng

1942

8411 Creek Vine, Houston 77040 TX

trongtran2002@hotmail.com

 

06

G. Ng. Tiến Thành

1940

                  Houston TX

hacung01@yahoo.com

 

07

Phêrô Ng Đình Nội

1941

                  Houston TX

noinguyen41@sbcglobal.net

 

08

… Ng. Ngọc Kính

1940

6311 Pecanwood, Houston TX 77688

        281-445.1881

 

09

Joak.Phạm Ích Ánh

1945

8138 Kirkwood#C Houston  TX77072

apham60@gmail.com

 

10

Đ. Ng. V.Lâm

1939

1922 N.28 Str. Lincoln, NE 68503

            464.0690

 

11

Đa.Ng. V. Nghĩa

1942

21434 Avalon Queen Dr Spring, TX77379

van.nghia40@yahoo.com

 

12

G..Ng.Thế Hùng

1941

2609 Cantura Dr. Mesquite, TX75181

josephungnguyen@yahoo.com

          972-222.9563

 

13

 G.Ng. Ngọc Trác

1941

Rue Ernest Laurant 140 1420 Braine, L’Alleud – Belgique

Ngoc_trac@hotmail.com

 

14

G.Lê  Mạnh Hùng

1938

13920 Hoover St # A.320 Westminster

California, USA
nguoigiaochi.le@gmail.com

 

15

Đa. Vũ Huy Thiện

1934

Dallas

Thien1934@hotmail.com

thvuthvu@yahoo.com

 

16

Đa.Đinh Hồng Phong

1935

California

dominic dinh@yahoo.com

 

17

Đa. Đinh Đồng Phương

1943

1427E.Pike St#2004, WA.98122-4177

phuongdinh444@yahoo.com

            206-322.6894

 

18

Theodore   Vũ Quý Thế

1936

358 Windsor Park La Havertown,PA 19083

vqthe49@gmail.com

 

19

G. Ngưyễn Đức Hữu

1939

 

huunguyenbk@yahoocom

 

20

G.Ng.Đức Đòan

1948

8126 Antoine Ave., Houston, TX77088

ongbanoi@yahoo.com

 

21

M..Hà Thị Ngà

1949

Chicago

hathinga@yahoo.com

 

22

…Ng.Sĩ Thành

1648

7147 Rothlang St. Dallas, TX75227

                                          214.275.2515

 

 

23

G.Ng v Tống

1944

1968S Harlan CT Lakewood. DENVER Co. 80227

tongvnguyen@yahoo.com

 

24

Đa. Thân Văn Nhẫn

1944

3481 S. Otis Court, Lakewood, Colorado  80227   USA

  Phone:  720.345.4074