Đáp lại lời kêu gọi

BĐH/Gia đình ATN

DANH SÁCH

ANH CHỊ EM ATN ỦNG HỘ NAN NHÂN

NHÀ THỜ NGỌC LÂM, THÁI NGUYÊN

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

01

BĐH/ATN

Miền Nam

1.000.000đ

 

02

Ô.Nguyễn minh Hưng

Từ Đức

   500.000đ

 

03

Ô. Nguyễn Văn Huyền

Tân Phú

   500.000đ

 

04

Ô.Nguyễn Văn Dị

Đất Thánh

   500.000đ

 

05

Ô. Nguyễn Văn Ứng

Đất Thánh

   500.000đ

 

06

Ô. Nguyễn Văn Tuệ

Hiệp Phú

   500.000đ

 

07

ÔB. Bùi Quang Thẩm

Tân Bình

2.000.000đ

 

08

Dom Cao Thái Hà

Tân Bình

   100.000đ

 

09

ÔB.Trần Minh Tân

Nam Hòa

1.000.000đ

 

10

Bà Trần Kim Anh

Gò Dầu

1.000.000đ

 

11

Ô.Thân Văn Phóng

HốNai

   500.000đ

 

12

Bà Vũ Ngọc Tín

GòVấp

1.000.000đ

 

13

Ô Dương Văn Phiên

Trung Bắc

   500.000đ

 

14

Ô Trần Văn Tuyết

Tân Bình

   500.000đ

 

15

Ô.Nguyễn Đức Phúc

Thủ Đức

   200.000đ

 

16

Ô.Nguyễn Văn Ánh

Từ Đức

   200.000đ

 

17

Ô.Đỗ Văn Khái

Tam Hà

   500.000đ

 

18

Ô.Nguyễn Đăng Nhuận

Từ Đức

   100.000đ

 

 

Chuyển về Giáo phận đợt I (qua cha Nam)

 

 

11.100.000đ