atn/15

 

     Chúc mừng lễ quan thày ATN SÀI GÒN

                                                                 QN góp nhặt - (HA HUYEN)

 

THÁNH GIU-SE HOÀNG LƯƠNG CẢNH
Trùm họ, tử đạo (1763-1838)
Tiểu sử
Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh sinh năm 763 tại làng Ván (Ngàn Vân) tỉnh Bắc Giang.
Gia nhập Dòng Ba Đa Minh, cụ trở nên người Ki-tô Hữu gương mẫu, làm nghề thầy thuốc và tận tụy chữa bệnh, nên có nhiều dịp rửa tội cho các em bé găp nguy tử. Giáo dân Thổ Hà tín nhiệm bầu ông làm trùm họ. Từ đó, ông hăng say trong việc truyền giảng Tin Mừng.
Đầu tháng 7 năm 1838, đang khi quân địch vây bắt các giáo dân làng Thổ Hà, có người mời ông đến chữa bệnh và rửa tội cho con họ. Dù biết nguy hiểm, ông vẫn tìm cách lẻn đi và bị bắt. Ông bị giải về Bắc Ninh cùng với cha Phê-rô Nguyễn Văn Tự và một số giáo dân khác.
ù tuổi già sức yếu, cu lang Cảnh vẫn giữ một lòng trung kiên và vu lòng chấp nhân mọi hình khổ, không than van, không oán trách. Nhiều lần quan băt cụ bước qua thánh giá. Nhưng cụ quỳ xuống hôn Tượng Chịu Nạn và thầm thì đọc kinh. thấy thế, quan bảo cụ đọc to lên cụ liền đọc lớn tiếng những lời kinh thay cho lời giải thích. Đặc biệt, co lần cụ đọc một lời kinh làm cho các quan phá lên cười: ''Cầu Chúa Giê-su cho các vua trị nước cho yên, càng ngày càng thịnh.'' Các quan hỏi sao cụ lại cầu cho kẻ hành hạ mình như thế. Cụ bỉnh tĩnh trả lời cho các quan về giới luật yêu thương của đạo Chúa. Khi quan hỏi: '' Có muốn chết không'', cụ khẳng khái trả lời:'' Có'' và xin cùng chết với cha Tự. một bản án tử hình chung cho cả cha Tự và cụ Cảnh. bản án của quan ghi phải xử giảo, nhưng triều đình đổi lại thành án xử trảm.
Ngày 5-9-1838, cùng với cha Tự trong bộ tư phục trắng toát, cụ Cãnh cũng khoác áo dòng tay cầm ảnh chuộc tội nhỏ mà cụ đã gìn giữ trong suốt hai tháng tù đày. Cả hai đều hớn hở hiên ngang bước ra pháp trường, miệng thầm đọc kinh. Rồi lý hình theo lệnh trống thi hành phận sự đưa cụ Cảnh và cha Tự và hưởng nhan Chúa.
Ngày 27-5-1900, ĐGH Lê-ô XIII suy tôn cụ trùm Giu-se Hoàng Lương Cảnh ln6 bậc chân phước. Ngày 19-6-1988, ĐGH Phao-lô II tôn phong người lên bậc hiển thánh.
Theo ĐÁM MÂY NHÂN CHỨNG

------------------------------------------------

HA HUYEN

THAY MAT ANH CHI EM GD ATN SAIGON XIN DUOC GUI TOI NGUOI ANH EM RAT THAN THUONG QN LOI CAM ON CHAN THANH VE MON QUA MUNG BON MANG CUA NHOM SAIGON. MOT MON QUA RAT QUY VA Y NGHIA. XIN DA TA.