atn/20

                  Cười chút chơi            Minh Hưng  

 

 

@- MƯỜI CÁI NHẤT
CỦA BUỔI HỌP THƯỜNG NIÊN 
19.7.2012

1- Buổi Họp mặt Thường Niên tổ chức nơi xa lạ nhất
2- Buổi họp mặt chi phí nhiều nhất.
3- Bữa ăn có món lạ nhất: gỏi cá
4- Linh mục tham gia lần đầu tiên: Cha Nguyễn Văn Nam 
5- Nhóm nhiều người nhất : Xóm Mới
6- Nhóm ít người nhất : Thủ Đức
7- Nhóm có cụ yếu nhất : HốNai (Độc cước Bùi Tuynh).
8- Nhóm có thành viên trẻ nhất và mới nhất : Phước Lý
9- Nhóm không có Thầy cả, tu sỹ đi kèm : Xóm Mới
10- Nhóm có hai vợ chồng cùng đi tham dự: 
*Nhóm Xóm Mới (AC Phiên), 
*Nhóm Phước Lý (AC.Hanh)


@- Ban thi đua xếp hạng:

* Hạng Nhất : Nhóm Xóm Mới có 16 anh chị em
* Hạng Nhì : Nhóm Phước Lý có 9 anh chị em và 2 Thầy cả 
* Hạng Ba : Nhóm HốNai có 9 anh chị em và 1 Thầy cả. 
* Hạng Bốn : Nhóm SàiGòn có 8 anh chị em và 1 Thầy sáu 
* Hạng Năm : Nhóm Thủ Đức có 6 anh chị em và 2 Thầy cả.