atn/22

        Huấn Từ của ĐTGM Leopoldo Girelli

                                                                            Quỳnh Như/gp Thanh Hóa online

 

Cuối Thánh Lễ Khai mạc Năm Đức Tin của Giáo Hội Việt Nam tại Thanh Hóa ngày 12.10.2012.ĐTGM l.Girelli có một bài diễn từ quan trọng cho GHVN:


- Gợi ý về việc sống đạo trong năm Đúc Tin, Ngài cho rằng niềm tin không thể dừng lại việc cử hành bên ngoài mà còn phải đi vào chiều sâu của nội tâm
- Khi liên tưởng đến ngôi tháp của nhà thờ Chánh Tòa Thánh Hóa ngài ví " niềm tin của con người như một khát vọng hướng về trời cao".


- Sau khi đánh giá cao sự cộng tác của chính quyền địa phương với Giáo phận Thánh Hóa, Ngài ước mong các giáo phận khác cũng được như thế


- Đặc biệt Vị Sứ Thần tòa thánh ( không thường trực) kêu gọi mở rộng tự do tôn giáo, mong sao giáo hội công giáo Việt Nam cùng với các tôn giáo khác được nhiều tự do hơn để sống niềm tin của mình
Ngài nói rằng: những giới hạn bên ngoài không giới hạn được sự tự do bên trong, nơi đó con người được hiệp thông với Thiên Chúa


- Với những tín hữu Việt Nam, Ngài mời gọi họ dấn thân cho công việc tân phúc âm hóa và noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những người đã hi sinh cả mạng sống mình để trung thành với Đức Tin.