atn25

         Chúc mừng lễ kính Đa Minh Úy bổn mạng nhóm ATN Hố Nai

                                                                                     Quỳnh Như

1-Vịnh Thánh Đa Minh Úy và các bạn tử đạo
                                             

                         Tuổi trẻ ngày đêm nuôi chí trai
                         Thanh niên Mậu, Úy hai nhân tài
                         Tình yêu nung nấu thành thầy giảng
                         Lửa mến loan truyền việc Chúa trao
                         Mối phúc vinh quang thôi thúc dạy
                         Gông cùm, xử giảo chẳng sờn phai
                         Quỳ hôn Thánh Giá tuyên xưng đạo
                         Ngũ phúc triều thiên hưởng ngọc đài (1)

(1): Thầy giảng Đa Minh Búi Văn Úy làng Kẻ Rèm
Thầy giảng Phanxico hà trọng Mậu làng Kẻ Điền
Nông dân âu tinh Nguyễn Văn Mới làng Phượng Vĩ
Thợ may Toma Nguyễn Văn Đệ làng Phong Cốc
Tá điền Stephano Nguyễn Văn Vinh làng Bồ Trang
(Theo đám mây Nhân Chứng)


2-Tiểu sử Thánh Đa Minh Bùi Văn Úy ( Theo đám mây NC)
Cậu Đa Mnh Bùi Văn Úy sinh năm 1812 tại họ Tiên Môn, làng Kẻ Rèm, tỉnh Thái Bình. Từ bé, cậu đã được gia đình gửi vào nhà xứ sống với cha Tự. Sau khi học thành thầy giảng, thầy đang hoạt động bên cha Tự tại xứ Kẻ Đanh rồi Kẻ Mốt (Bắc Ninh) thì bị bắt, lúc đó thầy mới 26 tuổi. Bất cứ ai tiếp xúc với thầy Úy đều công nhận thầy hiền lành , có lòng yêu mến Chúa đặt biệt và là người trợ thủ đắc lực của cha Tự trong công tác, nhất là khi cuộc bách hại đạo của vua Minh Mạng bùng nổ. Ước mơ lớn nhất của thầy là được đóng vai "Lê Lai thế mạng" để cha Tự khỏi bị bắt. Khi đào hang trú ẩn thầy làm hai ngăn rồi tình nguyện ở ngăn bên ngoài. Thầy nói với mọi người :
"Nếu quan đến truy lùng, tôi sẽ ra trước nộp mình để cha khỏi bị bắt, hầu cha có thể giúp anh em."
Ngày 29-6-1838, lính đến vây làng Kẻ Mốt và bắt thầy Úy chung với cha Tự.
Cha dự định khai thầy chỉ là giáo hữu vào làm bếp để đỡ nguy hiểm, nhưng thầy nói:
"Xin cha cứ nói con là thầy giảng, may ra cũng được phúc tử đạo với cha."
Rồi thầy xin xưng tọi để chuẩn bị tâm hồn, Một lần tương kế tựu kế, quan nói dối thầy : "cha Tự xuất giáo rồi sao anh còn cố chấp thế?" Thầy bình tĩnh trả lời :"Vô lý, cha tôi không bao giờ làm vậy, mà dù có thực như thế, tôi cũng không chịu xuất giáo đâu."
Lần khác, khi bị dụ dỗ bước qua Thánh Giá, thầy khảng khái nói :
"Thưa quan, quan có dám bước qua mặt dức vua không, mà lại bảo tôi bước qua mặt Chúa tôi ? Nhưng dù quan có bước qua mặt dức vua thì tôi cũng không bước qua mặt Chúa tôi được."
Quan nghiêm nghị phán :"Tên phạm thượng, ta sẽ chém đầu mi." Người chiến sĩ đức tin vui vẻ reo lên :
" Anh em ơi ! Tôi sắp được chém đầu rồi." Nhưng hơn một năm sau thầy mới lãnh phúc tử đạo.
DTC Lê-ô XIII phong chân phước cho thầy vào ngày 27-5-1900. DTC JP II đã phong hiển thanh cho thầy vào ngày 19-6-1988.
(Lễ kính hằng năm ngày 19-12)