augustin

Thánh Tiến Sĩ Augustin

Mùa Hè 1951, tại bữa ăn tối Giáo Xứ Tỉnh Vĩnh Yên của Cha Bố Nguyễn Quang Hiển (1953-54 là Cha Giáo Anthony), có Cha Joseph Tạ, Cha Nhân, Cha Hân, Cha Vincent Quang Lập, được nghe Cha Hân kể rằng : Chiều hôm đó có một Lão Bà vào Phòng Khách Giáo Xứ của Cha tặng một đĩa xôi đậu đen mới nấu. Lão Bà kể chuyện hoa mầu thóc lúa tại địa phương với Cha Xứ Hân, rồi xin phép ra về. Bước ra được vài bước, Lão Bà nhớ ra một chuyện, liền quay lại thưa rằng : Trình Cha, Con xin được phép thay mặt cả xứ tâu lên Các Đấng Bề Trên định đoạt, rằng xưa nay người ta cứ gọi là Thánh Au Cu Tinh, Cha cũng thấy nó có vẻ không được thanh nhã phải không, ai lại tên một đấng Thánh mà có Cu vào đó nghe rất là không được êm tai, xin Cha về Tòa Giám Mục Bắc Ninh trình với Đức Giám Mục gửi Thư Luân Lưu đổi cách gọi lịch thiệp hơn, ai cũng nghĩ tại sao lại không gọi là Thánh Au Chim Tinh thay vì Au Cu Tinh, có lý hơn nhiều, Cha thấy thế nào. Cả Bàn ăn cười phá lên, Cha Nhân cười đến đưa cả cơm lên lỗ mũi, chỉ riêng có người tường thuật là Cha Hân thì vẫn bình tĩnh. Có Lẽ Người đã chuẩn bị tinh thần rồi. AMEN. ngc.