gioi thieu

GIỚI THIỆU

KHÓA THÁNH VỊNH (VI) TẠI TU VIỆN ĐẮC LỘ/DÒNG TÊN

171 LÝ CHÍNH THẮNG, QUẬN 3, TPHCM

 

[Khai giảng 19giờ00 ngày 13/09/2012, bế giảng 19giờ00 ngày 27/12/2012

và học vào tối thứ 5 mỗi tuần, từ 19g00 đến 20g30]

 

I. VỀ SÁch cÁc ThÁnh Vịnh

Sách các Thánh Vịnh chiếm một phần lớn trong Bộ Thánh Kinh. Nguyên sự kiện này đã diễn tả tầm quan trọng của các Thánh Vịnh trong đời sống Dân Chúa. Đây đó trong Thánh Kinh còn có nhiều Thánh Vịnh khác không được kể trong phần Sách Thánh Vịnh.

Sách Thánh Vịnh gồm 150 Thánh Vịnh là trước hết là các bài ca chúc tụng ở dạng các bài thơ, khác nhau về độ dài ngắn, về văn phong và về nội dung. Các Thánh Vịnh được sắp xếp một cách giả tạo thành 5 cuốn sách, có lẽ với ngụ ý để có sự song song với năm Sách (Ngũ Thư) của ông Mô-sê.

 

II. VỀ KHÓA THÁNH VỊNH VI TRONG CHƯƠNG TRÌNH “THÁNH KINH VÀ HUẤN LUYỆN LãNH ĐạO HAY PHỤC VỤ” gọi tắt là “MUỐI ĐẤT”

2.1 Khóa Thánh Vịnh là Khóa thứ 5 trong 6 Khóa thuộc Chương trình “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất Chính Quy” (Scripture and Leadership Training vt là SALT) của Seatlle University của các linh mục Dòng Tên. Chương trình này gồm 6 Sách chia thành 3 cặp như sau :

1/. Tường Thuật :  Xuất Hành + Tin Mừng Mác-cô.

2/. Ngôn Sứ : I-sai-a + Thánh Phao-lô.

3/. Khôn Ngoan : Thánh Vịnh + Tin Mừng Gio-an.

 

2.2 Việc học hỏi Thánh Kinh trong Chương Trình Muối Đất sẽ được triển khai theo tiến trình 3 bước với 3 chữ S như sau:

à S (Scripture) = đi vào Thánh Kinh (học hỏi, suy niệm cầu nguyện)

à S (Spirituality) = để có đời sống tâm linh mật thiết và sâu sắc với Thiên Chúa,

à S (Service: Leadership) = để phục vụ Thiên Chúa và loài người,

nghĩa là các học viên cùng nhau

- học hỏi Thánh Kinh để khám phá ra Thiên Chúa và Thánh Ý của Người, hầu

- sống gắn bó mật thiết với Người và

- phục vụ cộng đoàn và thế giới theo tinh thần khiêm nhu, âm thầm, ẩn mình với tư cách là Muối, Men, Ánh Sáng như Chúa Giê-su đã dậy trong Phúc Âm (xem Mt 5,13-16 và 13,33).

 

2.3 Phương pháp được áp dụng trong Khóa Thánh Vịnh thuộc Chương Trình Muối Đất là phương pháp học chủ động, làm việc cá nhân, chia sẻ nhóm nhỏ/nhóm lớn. Cụ thể là các học viên phải dành thời gian đọc các đoạn Thánh Kinh, cầu nguyện, suy niệm và trả lời các câu hỏi của “bài làm chuẩn bị ở nhà” để khi đến lớp chia sẻ trong nhóm nhỏ (hay nhóm lớn) và học hỏi thêm với người hướng dẫn.

 

2.4 Tham dự  Khóa Thánh Vịnh các học viên có được 3 điều vô cùng quý giá sau đây:

1/. Tham dự vào đời sống cầu nguyện của dân Chúa xưa.

2/. Tham dự vào đời sống cầu nguyện của Hội Thánh (Kinh Nhật Tụng).

3/. Biết cách cầu nguyện với Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng, Cứu Độ, Quan Phòng, Cảm Thông, Chủ Tể Vũ Trụ Vạn Vật và Khôn Ngoan.

 

2.5 Các Đề Tài của Khóa Thánh Vịnh

Đề Tài I: Dẫn nhập và cái nhìn tổng quát về các Thánh Vịnh.

Đề Tài II: Các Thánh Vịnh ca ngợi : thần học tạo dựng.

Đề Tài III: Các Thánh Vịnh ca ngợi : thần học cứu độ.

Đề Tài IV: Các Thánh Vịnh than vãn.

Đề Tài V: Các Thánh Vịnh than vãn - Lời than trách.

Đề Tài VI: Các Thánh Vịnh tạ ơn.

Đề Tài VII: Các Thánh Vịnh vương triều.

Đề Tài VIII:  Các Thánh Vịnh khôn ngoan.

Đề Tài IX: Tổng hợp.

 

TpHCM ngày 13/08/2012

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

 

Ghi chú:  Anh chị em nào muốn tham dự Khóa này không cần ghi danh trước, nhưng xin có mặt trước 19 giờ tối thứ năm 13/09/2012 tại Phòng Học (trệt) của Tu Viện Đắc Lộ số 171 Đường Lý Chính Thắng, Quận 3 Tp HCM.