qn17

                               Kính Mừng Sinh Nhật Đức Maria


       Vô nhiễm trinh nguyên

Maria tuyệt tác trời cao 
Vô nhiễm trinh nguyên Chúa biệt trao
Danh Mẹ Đấng Đồng Công Cứu Thế
Evà đảo ngược Ave chào
Nô tỳ hèn mọn đầy khiêm tốn
Thiên Chủ uy quyền rất tự hào
Thần Thánh ca vang lời chúc tụng
Người con vẹn sạch hơn trăng sao. 

2012. Quỳnh Như

                       Tinh tuyền vẹn sạch

 

Tinh tuyền vẹn sạch hơn trăng sao
Vô nhiễm tội khiên tước phẩm cao
Huyền nhiệm kỳ công Chúa chí ái
Hồng ân tuyệt tác thánh dồi dào
Người con hèn hạ từ tro bụi
Tì nữ khiêm nhu mặc cẩm bào
Sinh nhật Đấng Đồng Công Cứu Thế
Maria phúc cả thiên trao.

2013. Quỳnh Như

 


    
    Lễ Truyền Tin

Thiên Sứ báo tin mừng kính Bà
Không khen phúc cả Maria
Nô tì rối trí vâng lời Chúa 
Thiếu Nữ hoài thai thuận ý Cha
Vẹn sạch trái tim nồng chúc tụng
Trinh nguyên cung dạ thắm vinh ca
Hừng đông rực rỡ bầu trời đất
Con Chúa làm người giữa chúng ta.

2013. Quỳnh Như

 

******************************************************************************************

CHA THÁNH J.M.VIANNEY TÔNG ĐỒ TÒA GIẢI TỘI
Bổn mạng ATN xóm mới Lễ nhớ ngày 4/8 

Antoninh xóm mới mừng Thầy
Chục vạn hối nhân tuôn đến đây
Xóm vắng cô liêu nhà xứ ARC
Công trường chứng tích Thánh trưng đầy
Tông Đồ Tòa Giải Tội suy nhược
Mục tử ban ơn xá ngất ngây
ĐỨC ÁI lưu danh sáng rạng ngời
Vinh quang Linh Mục VIANNEY.


Quỳnh Như 2013 

 

HIỆP THÔNG ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI TẠI RIO BRAZIL ngày 23.7.2013


Sân chơi Giới Trẻ tại Rio
Thập Gía niềm tin vang tiếng hô
Vạn tuế vương quyền Đấng Cứu Thế
Muôn đời triều đại Đức Kitô
Ngàn dân phủ phục tôn vinh Chúa
Vũ trụ không gian reo hát hò
Giáo Hội lữ hành Phan Sinh quản
Trên nền đá tảng Thánh Phêrô

 

 

 


      THEO ĐỨC KITÔ

Vời vợi tầng cao xuống cứu người
Khốn cùng nghèo khó sống trên đời
Ẩn sinh tại xóm NAZARET
Công bố Tin Mừng về Nước Trời
Từ bỏ gian tà Ngài hối thúc
Tin vào Chân Lý Chúa kêu mời
Trên vai Thánh Gía đi đường hẹp
Theo Đức Kitô thật tuyệt vời

 

         2013 Quỳnh Như