qn19

CHÚA GIÊ-SU KITÔ VUA VŨ TRỤ
Bổn mạng Giáo Xứ Hoàng Mai- Hạt Xóm Mới - Lễ kính 24.11.2013

 

Giê-su Vua chí ái an hòa
Chúc tụng Vương Quyền Chúa chúng ta
Đầu đội triều thiên gai nhọn kết
Thân che mảnh vải thịt phơi ra
Dang tay thập giá thương nhân loại
Kéo cả loài người về với Cha
Cảm tạ tôn thờ Vua Vũ Trụ
Cùng muôn dân cất tiếng hoan ca

             Quỳnh Như

 

XUẤT VIỆN

Rực rỡ bình minh tỏa ánh hồng
Khuận viên bệnh viện phủ sương đông
Tàu cau lá úa buồng chưa trái
Điệp đỏ xanh rì cành chẳng bông
Đội ngũ y khoa đầy nỗ lực
Nhờ high tech biến thống thành thông
Ba lần cấp cứu vào nằm viện
Cải tử hoàn sinh xứng đáng công

       Quỳnh Như 11/2013

 
 

          Tháng mân côi
Chúc mừng bổn mạng ATN phước lý 

Hoa hồng cho quê hương
Mẹ ban thần dược kinh Rosa
Tín hữu cầu xin ơn thái hòa
Với Chuỗi Hoa Hồng ở Prouille
Cùng ba mệnh lệnh Fatima
Albigense rối đạo tan tử Pháp
Marxism vô thần rã tại Nga
Đạo hữu ngàn đời luôn tín thác
Phép mân côi tất thắng quyền tà
Quỳnh Như 2013 

 

 

Thánh Phê rô và thánh Phaolo

Trung thành quy phục Đức Kito
Hai chứng nhân ơn gọi sứ đồ
Non đức tin người mau chối Chúa
Quá kiêu căng kẻ hại tin đồ
Nhận ra khuyết tật đều ân hận
Chung một tấm lòng xây đắp tô
Hai trụ cột trên nền giáo hội 
Bằng viên đá tảng Thánh Phê rô
Quỳnh Như 2013


 


Vị giáo hoàng tiên khởi

Thương yêu Chúa chọn ông Phê rô
Nhiệm vụ trao ban quản tín đồ
Mạc khải ba lần Ngài sát hạch
Tuyên xưng Thầy chính đấng Kito
Xua tay chối bỏ con hầu hỏi
Đấm ngực ăn năn gà gáy to
Đúng thật Simon nền giáo hội
Anh là đá tảng hỡi Phê rô.
Quỳnh Như 2013