táo quân

SỚ TÁO QUÂN

 

 

Muôn tâu Ngọc Hoàng

Thần là Táo quân

Được sai xuống trần

Coi sóc bếp núc

Nhà Antôninh

Từ ngày nhậm chức

Chưa một lần lên

Báo cáo Ngọc Hoàng

Vào dịp cuối năm

Hăm ba tháng chạp

Như đã qui định

Tội thần đáng chết

Nhưng xin Nọc Hoàng

 Đèn tròi soi xét

Cũng vì gia chủ

Trong cảnh bần hàn

Lại gặp vận đen

Môi trường ô nhiễm

Ao hồ sông suối

 

Nước cứ đen ngòm

Cá chép thui chột

Khó hóa thành rồng

Lúc vượt vũ môn

Trong mấy năm liền

Chỉ hóa phần đầu

Nên không đủ sức

Bay lên tiên cảnh

Nói chi thượng giới

Xa tít mù khơi

Thế là thần rớt

Lăn tòm trở lại

Chép hóa thành tôm

Trở thành món nhậu

Của giới mày râu

Khắp miền hạ giới

Phúc đức năm nay

Con rồng hành khiển

Tiền hung hậu kiết

Chép biến hoàn toàn

Thành rồng bay lượn

Đưa thần lên đây

Được chầu Thượng Đế

Tấu trình sự việc

Của một năm qua

Như Ngài đã biết

Toàn thể chủng sinh

Từng học chủng viện

Giáo phận Bắc Ninh

Đều là thành viên

Không hề phân biệt

Tu ở, tu ra.

 

 

Riêng đám tu ra

Lập thành bộ lạc

Tên gọi Taru

Chia thành năm tộc

Tên gọi Taru

Chia thành năm tộc

Phân bổ nhiều nơi

Nhóm ở quốc nội

Chia thành bốn tộc

Tộc ở Hố Nai

Có mười chín người

Tộc ở Thủ Đức

Mười tám thành viên

Tộc ở Sài Gòn

Hai sáu thành viên

Tộc ở Xóm Mới

Hai bốn thành viên

Nhóm ở quốc ngoại

Hai chín thành viên

Đó là ban đầu

Cho đến ngày nay

Rơi rụng khá nhiều

Kế thừa lại thiếu

Giống chợ về chiêu

Cũng may còn có

Một số thê tử

Tiếp nối lang quân

Tham gia sinh hoạt

 

(còn tiếp)