tt4

Mừng các thành viên ATN nhận thánh Phêrô làm Bổn Mạng.

 

KẺ HÈN TIN

 

Chúa trách Phêrô kẻ hèn tin,
Đang đi trên biển bỗng lún chìm.
Hoảng sợ vì sóng to gió lớn,
Chúa ở kề bên không vững tin.

 

Chúa biết nhưng vẫn để ông chìm,
Nhân đây để giáo dục lòng tin:
Từ nay hãy vững tin vào Chúa,
Mọi việc êm xuôi nếu vững tin.

        Peter Thảo Dân