tt5

CHÀO MỪNG GIÁNG SINH 2013


Mừng Chúa Ngôi Hai đã giáng trần,
Mang ơn cứu độ tới muôn dân.
Bỏ lại trời cao Ngôi Vị Thánh,
Chấp nhận phận hèn kẻ thế nhân.
Máng cỏ nghèo hèn Người sinh hạ,
Giữa tiếng hoan ca các Thiên Thần.
“Vinh danh Thiên Chúa trên Thiên Quốc,
Dưới thế an bình người tâm thành.”


Petrus Thảo Dân
Tân Phú, Mùa Giáng Sinh 2013

 

          ****************************************

 

VẤN AN NHÀ THƠ F5 PHƯỢNG LY

Lâu nay cảm thấy nhớ Phượng Ly,
Vắng bóng, im hơi đã mấy kỳ (báo ATN).
Tin đi, tin lại, tệ huynh biết,
Sức khỏe nhà thơ có vấn đề.
Cầu xin ơn phúc Trên ban xuống,
Sức mạnh “Sam Song” sớm trở về.
Giúp đệ lại “cỡi mây, đạp gió”,
Phóng bút làm thơ gởi mail về.


Petrus Maria Thảo Dân

Ghi chú: Thảo Dân - Tên cúng cơm là Hạ Huyền, lớp Cha Tri, Cha Hiểu, Cha Hoán, Cha Hoan, Cha Ban (Tinh) cùng với Trần Quang Thuận, Lê Mạnh Hùng,… Chắc đệ nhớ ra tệ huynh rồi chứ?

*****************************************************************************************************

 

 

                  Gia Đình ATN GP Bắc Ninh

Chúc mừng 61 năm Linh Mục 1952 – 2013
Cha Giáo Petrus Nguyễn Thiên Thuật               Chúc mừng Cha Giáo rất kính yêu,
               Cao niên trường thọ công phúc nhiều.
              "Suối đá gập ghềnh" (1) Cha vững bước,
               Thánh Giá Chúa trao Cha vác theo.
               Suốt dọc hành trình đời Linh Mục,
               Ý Chúa trọng tâm Cha vâng theo.
               Giờ đây viên mãn đời dâng hiến,
               Cảm tạ hồng ân Chúa sớm – chiều.


* (1): ý của bài hồi ký "Lội trong suối đá gập ghềnh" của Cha giáo Phêrô

Petrus Maria Thảo Dân
Tân Phú 23/08/2013

 

*********************************************************************************************

                        Mừng Thánh Phero Bổn Mạng              

Chủ dề: Thiên Chúa Bao Dung (Bonus Pastor) -  Thảo Dân                                               


Chúa biết Phêrô lòng yếu tin
Bản chất phàm nhân lẽ đương nhiên
Thấu suốt lòng ông thật trung tín
khi ông hối lỗi Chúa tha liền
Đã vây`còn trao vai lãnh đạo
Chăn dắt cho Người cả đàn chiên
Gồm cả chiên con cùng chiên mẹ
Cửa Trời chìa khóa trao ông luôn


          Tân Phú 29//6/2o13

 

********************************************************************************************

Mừng các thành viên ATN nhận thánh Phêrô làm Bổn Mạng.

 

KẺ HÈN TIN

 

Chúa trách Phêrô kẻ hèn tin,
Đang đi trên biển bỗng lún chìm.
Hoảng sợ vì sóng to gió lớn,
Chúa ở kề bên không vững tin.

 

Chúa biết nhưng vẫn để ông chìm,
Nhân đây để giáo dục lòng tin:
Từ nay hãy vững tin vào Chúa,
Mọi việc êm xuôi nếu vững tin.


        Peter Thảo Dân