vanmieu

Văn Miếu

 

Chép vượt vũ môn nay hóa rồng

Trời cao biển rộng gió mênh mông

Thăng Long thiên kỉ trên bàn thạch

Đất Việt muôn đời trụ cột đồng

Áo vải anh hùng xây Tổ Quốc

Cờ đào chiến sĩ giữ non sông

Hiền tài lăng miếu tạc bia đá

Vạn kiếp vang danh khắp biển đông

 

Giỗ tổ Hùng Vương

 

Hùng Vương quốc tổ dựng cơ đồ

Các cháu muôn đời phải điểm tô

Ngoại giặc bao phen xâm lược nước

Anh hùng mấy lớp phá xiềng nô

Đồng tâm nhất đảng công nông trí

Đại kết toàn dân có Bác Hồ

Vị thế Việt Nam trên tảng đá

Vang danh quốc tế giơ cao cờ

 

Ngày 8/3

 

Phụ nữ Việt Nam thật dễ thương

Công dung ngôn hạnh vẫn am tường

Cao Sơn vời vời mây mù mịt

Khoát hải mênh mông sóng đại dương

Phận hạc gian nan trong gió lạnh

Thân cò lận đận với phong sương

Tôn vinh nét đẹp đầy cao quý

Tặng bó hoa hồng đầy sắc hương

 

Nhớ thầy

 

Huyền linh nhạc sĩ bậc tài ba

Đảng cấp thượng nguồn mảng Thánh Ca

Mến Chúa, “Qui” Nhờ Mẹ Tất Cả

Yêu trò, Truyền cảm hứng rề fa

Anter Christus đầy ơn phúc

Linh mục griatia plena

Tiên Động cô liêu người vĩnh biệt

Hương kinh khấn nguyên kính dâng Cha.