VẦN THƠ GHI DANH

                 Các Linh – Mục gốc Bắc - Ninh

 

Di cư ở miền nam

CẦm, Quyền, Nhân, Đức, Mạch Bắc – Ninh

Khiêm, Nhượng, Chấn, Hân, Thái, Huyền – Linh

Thanh, Khiết Bảo, Du, Hùng, Chế, Thứ

Tấn, Phong, Huyền, Lộc, Hiệp, Quang – Minh

Lễ, Nghi, Cung, Ngư, Hiển, Cương, Toản

Quang, Lạc, Châu, Nam, Quý, Hiển, Vinh.

Bách, Tố, Thuấn, Yên, Tri, Tất, Trị

Cử, Toàn, Tống, Thuật, Huấn, Hiển, Chinh

Soạn, Chiêu, Bỉnh, Tạ, Thi, Vũ, Nhã

Cảnh, Lập, Mẫn, Đoan, Sự, Quý Huynh

 

Thiên – lý tha hương hồn thu thảo,

Vần thơ lai láng xúc động tình.

Tân XUÂN Đông – Tiến, người tiên cảnh

Mỹ TỰ Cẩm Giàng khách hào anh

 

Linh Mục Đinh Đồng Cương

 

(Lm Thạch – Sơn tiếp hứng ) ….

Tịch, Chí, Hoan, Thân, Viên, Hiểu, Tự,

Tri, Đề, Cẩm, Tào, Hoán, Vọng, Minh,

Trọng, Sách, Nhuận, Thao, Tăng, Hoạt, Khải,

Thuận, Nguyên, Trọng, Lễ, Thế (Thái), Sơn, Ninh.

Liên, Quyết, Cử, Bân, Thành, Đàm, Tước (Tầm – Thường),

Sáu, Tề, Viễn, Học, Hiệp (Võ) Sương, Tình.

Quế, Lượng, Nhuần, Phước, Hưng, Phùng, Chánh,

Hùng, Ánh, Ảnh Hiện, Đức, Hoài, Sinh.

Tường, Trình, Bảo, Bắc, Ban, Ngọc, Trọng,

Đạt, Phiên, Ân, Nhật, Chữ, Trung, Thành.

Khang, Liêm, HuyỀn, Thuận, Thư, An, Khấn

Văn, Thao, Liêm, Hộ, Dòng Đa – Minh.

Chữ, Đạt, Hưởng, Tám, Sâm, Cũng Vậy,

Tuấn, Tùng, Thành, Hiểu, Hợp, Kiên, Minh (Thịnh),

Thuận, Thảo, Truyền, Hùng, Thành, Khanh, Triết,

TỊch, Cao, Hưng, TrỊnh, Nghĩa, Hoàng, Linh.

Điền, Trụ, Hùng, Thưởng, Đăng, Hiến, Phóng.

Tất Cả Cùng Chung Gốc Bắc - Ninh…

 

Còn nhiều Đấng Bậc mình chưa biết, Xin nhờ các Bạn AN – TỐN – NINH bổ sung thêm cho vần thơ không dứt

 

Nguyễn Đức Đoàn

(Trong Đặc San Xuân Kỷ Sửu 2009, chúng tôi đã đăng bài” Vần Thơ Ghi Danh các linh mục gốc Bắc Ninh miền Nam” của Đức Ông Đinh Đồng Cương và của Linh mục Thạch Sơn. Hưởng ứng lời kêu gọi “Xin anh em bổ sung vần thơ không dứt”, Vần Thơ Ghi Danh của Bộ Tộc Taru được viết tiếp do một đàn em lớp út từ Mỹ về tăng cường cho BBT)

 

Thơm, Năng, Dị, Nghĩa, Tuyết, Long, Lanh.

Quý, Hữu, Tịnh, Nhàn, Nha, Kiểm, Kiểm.

Chi,Chi, Kim, Dược, Hộ, Lai, Hanh.

Ánh, Hợi, Trác, Thăng, Qui, Nội, Nội.

Đích, Phương, Nhậm, Thức, Tống, Khôi, Khôi.

Hợp, Tính, Thiện, Thanh, Đoàn, Độ, Độ.

Thế, Luân, Phục, Kính, Sự, Hà, Hà.

Tống, Thẩm, Mẫn, Sơn, Đức, Phẩm, Phẩm.

Bỉ, Tuynh, Ngự, Ngự, Tới, Tân, Tòng.

Du, Lịch, Ái, Ninh, Định, Lạng, Lạng.

Nghĩa, Oanh, Phiên , Thuận, Trác, Chi, Chi.

Há, Vượng, Mười, Tâm, Huy, Thái, Túc

Thuần , Lai, Quý, Tín, Cảnh, Cường, Cường.

Công, Nghị, Tước, Phùng, Thứ, Thái, Thể.

Viết, Phê, Hợp, Cử, Lộc, Hưng, Phong.

Trình, Khoát, Hoa, Sơn, Nguyên, Hóa, Tuệ.

Bút, Hàm, Ngôn, Hậu, Khái, Liêm, Liêm

Hoàng, Mạch, Khánh, Cao, Xuân, Bổng, Phục.

Chín, Sâm, Quyền, Ngọc, Sở, Hùng, Hùng.

Quận, Phước, Nhượng, Quyền, Tô, Được, Báu

Phán, Phan, Cảnh, Cảnh, Ứng, Lâm, Tuyền

Thành, Bái, Mạo, Ngô, Ân, Hiếu, Thể

Đình, Công, Lệ, Phóng, Thưởng, Thành, Thành.

Mục, Thảo, Đình, Trung, Ngôn, Hạ, Bảo.

Thành, Tâm,Tùng, Thuyết, Đức. Hào, Đinh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tất cả cùng học Antôninh

Xin đọc lại Vần Thơ Ghi danh đã đăng trên Nội San số Xuân Kỷ Sửu 2009